Ga direct naar inhoud

Professionele leergemeenschappen

Een van de rollen van Cultuurkwadraat is het creëren van voorwaarden voor een goede cultuuronderwijspraktijk in Zeeland. Daarom zijn wij in het schooljaar 2017-2018, samen met HZ University of Applied Sciences, de eerste Zeeuwse professionele leergemeenschap gestart: de PLG Muziek-ICC. Wegens succes beginnen we in het schooljaar 2018-2019 de PLG Cultuureducatie, waarvan de eerste bijeenkomst op 26 september 2018 is.

De PLG heeft tot doel door te delen de groei van iedere leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuuronderwijs op scholen te stimuleren. 

Leerkrachten, vakspecialisten en interne cultuurcoördinatoren hebben al enorm veel kennis en kunde maar deze wordt soms nauwelijks met collega’s of met andere scholen gedeeld. Terwijl we zoveel en met plezier van elkaar kunnen leren. 

In een professionele leergemeenschap leer je samen met als doel persoonlijke of schoolbrede ontwikkeling, het verbeteren van het cultuuronderwijs en het vormen van een platform voor kennis en kunde en actie-onderzoek als middel.

Een PLG is geen klankbordgroep maar een actieve samenwerkingsvorm met een duidelijke structuur en een vast ritme die leidt tot relevante en direct - in de klas - toepasbare resultaten. Een PLG is de motor voor verandering zonder dat daar een moeizaam cultuurveranderingstraject aan voorafgaat.

De PLG Muziek-ICC is de eerste leergemeenschap in Zeeland, die startte op 24 oktober 2017 en eindigt op 26 juni 2018.

In het schooljaar 2018-2019 starten we met de PLG Cultuureducatie.

Leer mee in de PLG Cultuureducatie

Ook aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkelvraag, teamontwikkeling of schoolbrede ontwikkeling op gebied van alles rondom kunst, cultuur en erfgoed? Met muziek of vakintegratie. Samen met andere leerkrachten, derde- en vierdejaars pabo-studenten, kunstvakdocenten onder begeleiding van een facilitator van de HZ University of Applied Sciences werk jij tijdens een schooljaar aan jouw eigen ontwikkelingsvraag.

Praktische informatie

Begeleiding: De PLG Cultuureducatie wordt begeleid door een facilitator van de HZ University of Applied Sciences.

Data en tijden:  Bijeenkomsten zijn op de volgende woensdagen van 15.15 tot 17.15 uur:

 • 30 januari
 • 20 februari
 • 27 maart
 • 17 april
 • 22 mei
 • 26 juni 

Locatie: HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4 in Vlissingen.

Kosten: Gratis. Deelnemers met een school-ontwikkelingsvraag ontvangen van Cultuurkwadraat een vergoeding voor 50% van hun tijd à € 35 euro per uur.

Inschatting tijdsinvestering

Wij schatten in dat een deelnemer aan een PLG 46 uur per schooljaar besteedt:

 • een keer per maand een bijeenkomst = (6 x 2 uur =) 12 uur;
 • voorbereiding PLG = 10 uur;
 • uitvoering en analyse = 5 uur;
 • reflectie en leerproces = 5 uur;
 • schrijven casestudy  = 10 uur;
 • presentatie op school = 4 uur.

Aanmelden PLG Cultuureducatie

In de PLG Cultuureducatie is plaats voor twaalf personen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@cultuurkwadraat.nl

Wilma Geluk over PLG Muziek-ICC

Binnen de ‘waan van de dag’ ruimte en tijd maken om inhoudelijk van gedachten te wisselen. Dát vindt Wilma Geluk, een van de deelnemers aan de PLG Muziek-ICC en leerkracht op basisschool ’t Mozaïek in Oost-Souburg zo waardevol aan deze samenwerkingsvorm. Het gemeenschappelijke doel, de affiniteit die de deelnemers met het onderwerp hebben en de goede sfeer zijn cruciaal. De PLG brengt haar meer bewustwording en verdieping. Lees het interview van Berbel Lippe met Wilma over haar ervaringen

meer