Ga direct naar inhoud

Professionele leergemeenschappen

Een van de rollen van Cultuurkwadraat is het creëren van voorwaarden voor een goede cultuuronderwijspraktijk in Zeeland. Daarom zijn wij in het schooljaar 2017-2018, samen met HZ University of Applied Sciences, de eerste Zeeuwse professionele leergemeenschap gestart: de PLG Muziek-ICC. In juni 2019 sloten we de succesvolle PLG Cultuureducatie af. 

De PLG heeft tot doel door te delen de groei van iedere leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuuronderwijs op scholen te stimuleren. 

Leerkrachten, vakspecialisten en interne cultuurcoördinatoren hebben al enorm veel kennis en kunde maar deze wordt soms nauwelijks met collega’s of met andere scholen gedeeld. Terwijl we zoveel en met plezier van elkaar kunnen leren. 

In een professionele leergemeenschap leer je samen met als doel persoonlijke of schoolbrede ontwikkeling, het verbeteren van het cultuuronderwijs en het vormen van een platform voor kennis en kunde en actie-onderzoek als middel.

Een PLG is geen klankbordgroep maar een actieve samenwerkingsvorm met een duidelijke structuur en een vast ritme die leidt tot relevante en direct - in de klas - toepasbare resultaten. Een PLG is de motor voor verandering zonder dat daar een moeizaam cultuurveranderingstraject aan voorafgaat.

In januari 2020 start een nieuwe PLG Cultuureducatie.

Leer mee in de PLG Cultuureducatie

Ook aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkelvraag, teamontwikkeling of schoolbrede ontwikkeling op gebied van alles rondom kunst, cultuur en erfgoed? Met muziek of vakintegratie. Samen met andere leerkrachten, derde- en vierdejaars pabo-studenten, kunstvakdocenten onder begeleiding van een facilitator van de HZ University of Applied Sciences werk jij tijdens een schooljaar aan jouw eigen ontwikkelingsvraag.

Praktische informatie

Begeleiding: De PLG Cultuureducatie wordt begeleid door een facilitator van de HZ University of Applied Sciences.

Informatie over data, tijden, locatie en kosten van de nieuwe PLG Cultuureducatie die januari 2020 start, volgt.

Inschatting tijdsinvestering

Wij schatten in dat een deelnemer aan een PLG 46 uur per schooljaar besteedt:

  • een keer per maand een bijeenkomst = (6 x 2 uur =) 12 uur;
  • voorbereiding PLG = 10 uur;
  • uitvoering en analyse = 5 uur;
  • reflectie en leerproces = 5 uur;
  • schrijven casestudy  = 10 uur;
  • presentatie op school = 4 uur.

Aanmelden PLG Cultuureducatie

In de PLG Cultuureducatie is plaats voor twaalf personen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@cultuurkwadraat.nl

Strijdlied voor muziekonderwijs

Eind juli rondden de deelnemers aan de PLG Cultuureducatie hun zes maanden onderzoek af. Zeven gemotiveerde deelnemers uit het onderwijs en de cultuursector, Cultuurkwadraat en HZ University of Applied Sciences vormden zes maanden een hechte, actieve leergemeenschap. De deelnemers deden een actieonderzoek gericht op het duurzaam verbeteren van cultuureducatie op hun school of scholen. Tijdens de feestelijke afsluiting vorige week presenteerden de deelnemers op creatieve wijze hun onderzoeksproces en de opbrengst daarvan. Zo speelde Sjef Hermans, vakspecialist muziek op de Archipel Scholen, een zelf geschreven en gecomponeerd strijdlied over het belang van muziekonderwijs.

meer