Ga direct naar inhoud

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een programma bestaande uit coaching, scholing èn een online instrument waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

Het programma gaat uit van de eigen visie van de school en stelt de leerling en zijn culturele ontwikkeling centraal. De school ontwikkelt met De Cultuur Loper een doorgaande lijn voor cultuuronderwijs met een gevarieerd en samenhangend cultuureducatie-programma, waarmee de leerlingen zich ontwikkelen als maker, deelnemer en publiek.

De Cultuur Loper is een initiatief van en wordt ontwikkeld door het Brabantse expertisecentrum voor cultuureducatie Kunstbalie, in samenwerking met collega-instelling Erfgoed Brabant.

Pijlers van De Cultuur Loper: vermogens

Drie vermogens cultuureducatie
Wat wil ik mijn leerlingen meegeven aan kunst en cultuur?’ Iedere leerkracht heeft daar wel een antwoord op. Elke basisschool moet volgens de kerndoelen aandacht besteden aan kunstzinnige oriëntatie. Maar hoe doe je dat op een goede manier en hoe voorkom je dat cultuureducatieve activiteiten als los zand aan elkaar hangen?
De Cultuur Loper heeft, om scholen te helpen om meer verband aan te brengen in de aanpak, drie vermogens (competenties) op het terrein van cultuureducatie beschreven. De intermediairs van Cultuurkwadraat hanteren deze vermogens bij de advies- en beoordelingstrajecten voor het Stimuleringsbudget DCL.

Kort samengevat onderscheiden we het reflecterend, het creërend en het ondezoekend vermogen, elk met bijbehorende gedragsindicatoren waarmee een school de cultuureducatie een duidelijke richting kan geven.

Aan elke vermogen is een aantal gedragsindicatoren gekoppeld: dat wat je ook echt bij een leerling wilt terugzien. Het werken met de vermogens biedt scholen een hoge mate van vrijheid in het vormgeven van hun cultuurprogramma. Hierdoor ontstaat de ruimte om vanuit eigen visie, mogelijkheden en talenten van leerkrachten en leerlingen te komen tot een zinvolle invulling van het cultuuronderwijs.

(De competenties zijn door Kunstbalie in Brabant en Cultuurmij Oost in Gelderland ontwikkeld)

Pijlers van De Cultuur Loper: domeinen

Drie domeinen van cultuureducatie
Een breed en evenwichtig cultuureducatief programma bestaat uit een grote verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van erfgoed en de verschillende kunstdisciplines. Om hierin structuur aan te brengen formuleert De Cultuur Loper drie domeinen waarbinnen de leerlingen in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. De domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Een goede cultuureducatieve leerlijn kent een balans aan activiteiten uit de drie domeinen.

Domein 1 IN HUIS - De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.
Domein 2 MET DE CULTURELE OMGEVING - In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.
Domein 3 UIT DE GROTE WERELD - In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.

De domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Een stevige cultuureducatie leerlijn bestaat uit een goede balans van activiteiten uit de drie domeinen.

Neem een kijkje op www.decultuurloperzeeland.nl

Meedoen?

Scholen die meer willen weten over deelname aan De Cultuur Loper kunnen een afspraak maken voor een adviesgesprek met een van onze intermediairs. Check hier wie er werkzaam is in uw omgeving.

meer