Ga direct naar inhoud

Stimuleringsbudget DCL

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Sinds april 2016 komt elke Zeeuwse basisschool die start met De Cultuur Loper eenmalig voor het Stimuleringsbudget DCL in aanmerking. Dit ter aanvulling op de uren die directie, icc’er en leerkrachten (buiten de reguliere lestijden) zelf investeren om het programma in het eerste jaar op de rails te zetten. De school bepaalt zelf waar het dit geld voor inzet: facilitering icc’er, inspiratiedagen cultuureducatie, teamtraining, enzovoort. Het doel van deze impuls is scholen een vliegende start geven.

Cultuurkwadraat stelt een budget van €3.000 per school beschikbaar.

Het Stimuleringsbudget DCL is – in verband met de toegezegd gemeentelijke bijdragen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 – uitsluitend bestemd voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in de Oosterschelderegio en Walcheren.

Aanvragen

Scholen die deelnemen aan De Cultuur Loper Zeeland maken samen met hun intermediair een plan voor de besteding van de € 3.000 binnen de geformuleerde criteria. De school stuurt het plan samen met het ingevuld Aanmeldformulier Stimuleringsbudget DCL (zie onderaan deze pagina) naar de intermediair. Cultuurkwadraat beoordeelt alle aanvragen aan de hand van de criteria van het stimuleringsbudget. Bij positieve beoordeling ontvangt de school een toekenningsbrief die voor akkoord ondertekend dient te worden en vervolgens kan er direct worden gestart.

Criteria

  • U spreekt met uw aanvraag de bereidheid uit de resultaten van de met de stimuleringsbijdrage ondernomen activiteiten te implementeren in het cultuureducatiebeleid van uw school.
  • U spreekt met uw aanvraag tevens uit dat uw school tijdens het uitvoeringstraject deelneemt aan monitoring en advisering door de intermediairs van Cultuurkwadraat.
  • Uw school stelt de opgedane kennis, ervaring of werkwijzen beschikbaar aan derden via de website www.decultuurloperzeeland.nl en www.cultuurkwadraat.nl.
  • Gefinancierd worden de ontwikkelings- en uitvoeringskosten van de activiteit(-en) gericht op scholing en deskundigheidsbevordering van het team. Niet alle kosten voor een activiteit komen in aanmerking voor financiering. Investeringen in duurzame materialen, zoals instrumenten, fototoestellen of anderszins, die eigendom van de individuele school blijven, zijn uitgesloten van het Impulsbudget. Ook kosten voor bijvoorbeeld accommodatie, vervoer of eten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
  • Het budget is bovendien niet bedoeld voor de financiering van bestaande projecten die bij het moment van aanvraag al plaatsvinden op school. Ten hoogste 20% van het totale stimuleringsbudget mag worden besteed aan de inkoop van op leerlingen gerichte activiteiten.

meer