Ga direct naar inhoud

Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs

Scholen die verdieping willen geven aan hun cultuuronderwijs komen in aanmerking voor het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs. Met deze stimulans – bestaande uit geld en advies – spelen wij in op de individuele behoefte van scholen. De regeling biedt hen ruimte om vanuit verschillende invalshoeken een vraag te formuleren en/of een gerichte ontwikkeling op gang te brengen.

We richten ons op scholen die hiermee actief aan de slag willen gaan. Behalve financiële middelen zetten we ook begeleidingsuren in. Op deze manier dagen we scholen uit om interessante plannen te formuleren waarbij de hulp kan worden ingezet van professionals die een vakinhoudelijke en/of verdiepende waarde toevoegen.

Het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs is – in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 – bestemd voor alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in de Oosterschelderegio en Walcheren.

Investeren in meer en beter cultuuronderwijs

Wil je als basisschool:

 • de leerlingen meer en betere cultuureducatie aanbieden;
 • groepsleerkrachten en kunstvakdocenten hierbij extra handvatten en ontwikkelingsmogelijkheden bieden;
 • samenwerken met het (lokale) museum, archief, kunstenaar of andere cultuuraanbieder?

Vraag dan voor jouw school een bijdrage aan uit het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs!

Een bijdrage uit het stimuleringsbudget is bedoeld voor een schooljaar en wordt in hetzelfde of daaropvolgende schooljaar besteed. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen per locatie. De bijdrage van Cultuurkwadraat is 80% van de totale investering. Dit betekent dat de school een bijdrage levert van 20% van de kosten, niet zijnde gekapitaliseerde uren.

Wie kan een aanvraag doen?

Het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs staat open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in de Oosterschelderegio en Walcheren. Ook scholen voor speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd om een aanvraag te doen. Een schoollocatie kan in de periode 2018-2020 eenmaal een beroep op doen het Stimuleringsbudget Verdieping Cultuuronderwijs.

Scholen die eerder een bijdrage uit het Stimuleringsbudget DCL hebben ontvangen, kunnen ook een aanvraag indienen.

Waarvoor is het stimuleringsbudget bedoeld?

Het stimuleringsbudget is bedoeld om ervoor te zorgen dat de school:
o structureel lessen in cultuureducatie gaat verzorgen;
o de mensen die voor de klas staan, laat (bij-)scholen in het geven van cultuuronderwijs;
o tevens verbinding tot stand brengt met een lokale cultuuraanbieder.

Aan welke criteria wordt een aanvraag getoetst?

 • De school brengt zichtbaar lijn aan in haar cultuuronderwijs.
 • De vorm die zij kiest heeft een duurzaam effect.
 • De school stelt aanwijsbaar de benodigde tijd beschikbaar om de gewenste verdiepingsslag te maken.
 • Het budget is nadrukkelijk bedoeld voor ontwikkeling en verdieping van (vakgebieden in) het schoolcurriculum op gebied van cultuureducatie.
 • De 80%-bijdrage van Cultuurkwadraat moet volledig worden besteed aan scholing, visieontwikkeling en implementatie, de 20%-bijdrage van de school mag ook worden ingezet voor leerlinggerichte activiteiten.
 • Het budget is niet is voor de financiering van bestaande projecten die bij het moment van aanvraag al plaatsvinden op school.

Hoe aan te vragen?

Stap 1. Intake
De school (directeur/icc’er) vraagt een intakegesprek aan bij Cultuurkwadraat. In dit intakegesprek bespreken de school en een intermediair van Cultuurkwadraat de situatie en mogelijkheden van de school, de ambities en de gewenste aanpak.

Stap 2. Indienen aanvraag
De school vult vervolgens het formulier Aanvraag Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs in (zie onderaan deze pagina). Onderdeel van dit formulier is een plan op maat, passend bij de ambities en mogelijkheden van de school. De directeur van de school ondertekent de aanvraag en dient deze digitaal in.

De intermediair van Cultuurkwadraat kan ondersteuning bieden bij het opstellen van het plan op maat. In het adviestraject wordt gebruik gemaakt van de pijlers van De Cultuur Loper.

Stap 3. Beoordeling aanvraag
De beoordelingscommissie van Cultuurkwadraat beoordeelt de aanvraag binnen één kalendermaand na binnenkomst van de aanvraag aan de hand van de criteria. De directeur-bestuurder van Cultuurkwadraat neemt vervolgens het toekenningsbesluit.
Cultuurkwadraat behandelt volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wanneer het budget op is, maken we dit bekend op onze website.

De procedure

 1. Intakegesprek aanvragen bij Cultuurkwadraat.
 2. Aanvraagformulier invullen, plan op maat inclusief begroting maken.
 3. Aanvraag indienen.
 4. Aanvraag wordt binnen een maand beoordeeld en stimuleringsbudget wordt wel of niet toegekend.
 5. Binnen een maand na toekenning wordt een voorschot van 100% overgemaakt.
 6. Evaluatie en vaststelling: na afloop van het traject hebben de school en Cultuurkwadraat een evaluatiegesprek.
 7. Na indiening van het afrekenformulier door de school stelt Cultuurkwadraat de bijdrage aan de school definitief vast.
 8. Indien de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk aan de uitvoering van het voorgelegde plan is besteed, is Cultuurkwadraat gerechtigd de bijdrage geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Is jouw school klaar voor een verdere verdieping van jullie cultuuronderwijs? Maak dan nu een aanspraak met een van de intermediairs van Cultuurkwadaat. 

Toekenningen 2018 en 2019

De Kloetingseschool, Kloetinge
Mytylschool de Sprienke, Goes
Deltaschool, Goes
ICBS De Horizon, Rilland
Don Bosco School, ’s-Heerenhoek
De Zandplaat, Ovezande
Bisschop Ernstschool, Goes
De Ravenstein, Vlissingen
Eben-Haezerschool, Tholen
De Sprong, Koudekerke
De Wilgenhof, Middelburg
OcTho Scholengroep:
- Ter Tolne, Tholen
- Die Heenetrecht, Oud-Vossemeer
- De Casembroot, Sint-Annaland
- De Eevliet, Poortvliet
- De Luyster, Sint Philipsland
- De Schalm, Stavenisse
- Oosterschelde, Scherpenisse
- Rieburch, Sint-Maartensdijk
Primas Scholengroep:
- De Bergpadschool, Grijpskerke
- De Goede Polder, Vrouwenpolder
- De Kamperschouw, Kamperland
- ’t Klinket, Kouderkerke
- De Lichtstraal, Westkapelle
- De Magdalon, Veere
- Het Paalhoofd, Zoutelande
- Onderdak, Biggekerke
- De Wegwijzer, Serooskerke
Parelmoer, Yerseke
De Magdalon, Veere
Ds. Pieter van Dijkeschool, Bruinisse

meer