Ga direct naar inhoud

Onze partners

Cultuurkwadraat richt zich op het realiseren van sterke strategische en inhoudelijke verbindingen met partners die bereid zijn mee te investeren in een duurzaam klimaat voor cultuureducatie.

Samenwerkingspartners

Een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs kunnen we niet alleen voor elkaar krijgen. Hiervoor werken we samen met scholen en hun culturele omgeving én met tal van collega-instellingen in de provincie. 

Stichting Kinderkunstweek

De samenwerking met Stichting Kinderkunstweek is erop gericht cultuureducatie te verbreden en te verdiepen door: meer bereik van scholen, meer en betere inbedding in scholen, meer focus op lokale partnerschappen met kunstenaars en cultuuraanbieders en doorontwikkeling van digitale middelen. In 2018 organiseren we samen voor het eerst vijf Inspiratiemiddagen, verspreid over heel Zeeland.

HZ University of Applied Sciences

Een van onze samenwerkingspartners is HZ University of Applied Sciences. Met hen initiëren en organiseren we professionele leergemeenschappen die HZ faciliteert. De PLG’s hebben tot doel door te delen de groei van iedere leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuuronderwijs op scholen te stimuleren. In schooljaar 2017-2018 startte de PLG Muziek-ICC, in schooljaar 2018-2019 de PLG Cultuureducatie. 

Zeeuws Museum 

Zeeuws Museum biedt een doorlopende leerlijn op basis van de EBL-methode die op een onderzoekende manier leert kijken naar kunst en erfgoed. In 2018 focussen wij met het Zeeuws Museum op het versterken van de doorlopende leerlijn kunst en erfgoed en het bieden van deskundigheidsbevordering aan onder anderen leerkrachten en museumdocenten.

Erfgoed Zeeland

Erfgoed Zeeland, voorheen Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, is provinciaal partner van Cultuurkwadraat. Erfgoed Zeeland biedt informatie, advies en ondersteuning aan alle mensen die zich inzetten om het erfgoed in Zeeland te beschermen, te benutten en beleefbaar te maken. Samen richten Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland zich op de museale infrastructuur in Zeeland en spelen zij in op leervragen van musea. Voor scholen organiseren ze een nascholingstraject waarbij, in co-creatie met het onderwijs, vorm wordt gegeven aan educatie binnen de (kleinere) musea.

Uitvoeringspartners

De realisatie van de plannen voor Cultuureducatie met Kwaliteit in 2017, 2018, 2019 en 2020 verwezenlijkt Cultuurkwadraat met projectpartners KCE Oosterschelderegio en Kunsteducatie Walcheren. Beide regionele cultuureducatiecentra zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Kunstkwaliteit.

KCE Oosterschelderegio

KCE is het centrale aanspreekpunt voor cultuureducatie op alle scholen in de Oosterschelderegio. In opdracht van provincie Zeeland en de zeven Oosterscheldegemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen) zet Centrum KCE zich in om zoveel mogelijk leerlingen in aanraking te brengen met culturele activiteiten.

Kunsteducatie Walcheren (KEW)

KEW werkt in opdracht van provincie Zeeland en de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg, in samenwerking met scholen en cultuuraanbieders aan goed cultuuronderwijs voor Zeeuwse leerlingen.

meer