Ga direct naar inhoud

Cultuureducatie met Kwaliteit

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waarom de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het leven is geroepen. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21ste eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Rol overheid

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma, het Fonds voor Cultuurparticipatie voert de regeling uit.

Rol Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. Het FCP ondersteunt in opdracht van de overheid ook projecten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Rol LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is de kennispartner binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en verantwoordelijk voor het inbrengen, ophalen en delen van kennis over cultuureducatie binnen en buiten het programma.

Cultuurkwadraat penvoerder CmK

Stichting Cultuurkwadraat is in Zeeland penvoerder van de regeling CmK 2017-2020. De stichting heeft voor de komende vier jaar een subsidie  bij het Fonds voor Cultuurparticipatie aangevraagd en gekregen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het projectplan en het beheer van de subsidiegelden.

Wat levert CmK op

Ook bijdragen aan goed cultuuronderwijs? Dat kan! Of je nou leerkracht, vakdocent, ouder, werkzaam bij een culturele instelling of beleidsmaker bent; we laten je graag weten wat jij kunt doen. Doorloop het stappenplan dat het Fonds voor Cultuurparticipatie hiervoor ontwikkelde.

meer