Ga direct naar inhoud

Cultuurkwadraat

Het provinciaal kennisplatform Cultuurkwadraat maakt zich sterk voor een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs. In samenwerking met diverse provinciale en regionale partners werken wij aan de inbedding van cultuureducatie in zowel beleid als in de dagelijkse praktijk van de scholen.

Wens van onderwijs

Een helder gepositioneerd loket cultuureducatie voor de hele provincie, dat was de wens van het primair onderwijs in Zeeland. Tijdens overleggen in 2016 tussen de provincie, de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ) en de drie regionale centra cultuureducatie werden de plannen voor een provinciaal loket gevormd. In april 2017 is Stichting Cultuurkwadraat op verzoek van provincie Zeeland opgericht, met de regionale cultuurloketten KEW (Kunsteducatie Walcheren) en KCE Oosterschelderegio (Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio) als uitvoeringspartners.

Organisatie

Stichting Cultuurkwadaat wordt geleid door een directeur-bestuurder die in een stuurgroep samenwerkt met vertegenwoordigers van KEW en KCE. 

De contactpersonen voor scholen en cultuuraanbieders zijn de intermediairs van de twee centra, die met elkaar het projectteam vormen.

Cultuurkwadraat wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht.  

meer