Ga direct naar inhoud

Investeren in onderwijskwaliteit

Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen. Dat is wat wij willen voor alle kinderen in Zeeland. Basisscholen maken al jaren gebruik van kunst- en cultuurmenu’s van de drie centra voor cultuureducatie. Om de werking van cultuureducatie verder te versterken, creëert Cultuurkwadraat provinciebreed voorwaarden voor verbetering en bieden wij een platform voor kennisdeling en samenwerking. 

Dit doen wij

De komende vier jaar werken wij aan goed cultuuronderwijs voor Zeeuwse basisschoolleerlingen via de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Wij hebben voor Zeeland een subsidie aangevraagd en op basis van ons Projectplan 2017-2020 gekregen. Wij focussen op het bereiken van vier doelen:

  • doorzetten en uitbreiden van de in 2016 ingezette aanpak voor implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum kunstzinnige oriëntatie met De Cultuur Loper;
  • gerichter werken aan de cultuuromslag van aanbod- naar dialooggericht werken;
  • versterken en uitbreiden van het deskundigheidsbevorderings- en intervisieprogramma;
  • versterken relatie tussen school en culturele omgeving.

Twee Zeeuwse uitvoeringsprogramma's

Zeeland werkt met twee uitvoeringsprogramma’s aan deze doelen: Kunstkwaliteit en
Onderwijskwaliteit. Het Uitvoeringsprogramma Kunstkwaliteit wordt uitgewerkt en uitgevoerd door de drie regionale centra voor cultuureducatie: KEW, KCE Oosterschelderegio en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen. Het Uitvoeringsprogramma Onderwijskwaliteit is de verantwoordelijkheid van Cultuurkwadraat en wordt de komende jaren, op basis van dialooggericht werken, gerealiseerd in samenwerking met het onderwijs en culturele partners.

Uitvoeringsprogramma Kunstkwaliteit

Kunstkwaliteit krijgt vorm en inhoud in de reguliere kunst- en cultuurprogramma’s die de
drie centra samenstellen voor de scholen in hun regio. De programma’s bieden kwalitatief
hoogwaardige culturele en artistieke producten. Ze worden aangeboden in de vorm van
cultuurmenu’s en programma’s op maat.

Uitvoeringsprogramma Onderwijskwaliteit

Het Uitvoeringsprogramma Onderwijskwaliteit krijgt de komende jaren vorm en inhoud in dialoog en co-creatie met scholen en cultuuraanbieders. Wij gaan ons richten op ontwikkeling en vernieuwing van cultuureducatie, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.

meer