Ga direct naar inhoud

Veel gestelde vragen en antwoorden

Er is veel belangstelling voor de regeling Busvervoer Cultuurkwadraat. Om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelen, publiceren we hier een aantal veel gestelde vragen en antwoorden.

Scholen

Vraag 1. Wanneer gaat de regeling Busvervoer cultuurbezoek in?

De regeling start bij aanvang van schooljaar 2019-2020. De precieze datum vanaf wanneer een bus kan worden aangevraagd, communiceren we onder meer via de nieuwsbrief.

Vraag 2. Cultuurkwadraat heeft een pilot gehouden met het busvervoer, hoe hadden jullie die ingericht?

Een klankbordgroep onder leiding van Cultuurkwadraat, bestaande uit een aantal scholen, culturele instellingen, Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen en KCE Oosterschelderegio heeft zich gebogen over de plannen voor de uitvoering van de busregeling en heeft een aantal proefritten laten uitvoeren.

Vraag 3. Wanneer kan onze school zich aanmelden?

De regeling start bij aanvang van schooljaar 2019-2020. De precieze datum vanaf wanneer een bus kan worden aangevraagd, communiceren we onder meer via de nieuwsbrief.

Vraag 4. Hoe kunnen wij onze school aanmelden?

Dat kan met een aanvraagformulier dat op de website wordt geplaatst als de regeling is geopend. 

Vraag 5. Onze school maakt gebruik van het cultuurmenu of cultuurprogramma van Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen of KCE Oosterschelderegio: zit daar al gratis busvervoer bij?

Dit is per loket verschillend geregeld. De website van Cultuurkwadraat biedt (ook) de mogelijkheid om busvervoer aan te vragen (zie vraag 4).

Vraag 6. Hoe vaak mag onze school gebruik maken van de bus?

Cultuurkwadraat stelt per schooljaar het aantal busritten per school vast en informeert de scholen hierover kort na de zomervakantie.

Vraag 7. Welke culturele instellingen kan onze school bezoeken?

De school kan een deelnemende instelling kiezen van de culturele kaart die op de website van Cultuurkwadraat komt te staan. Deze instellingen zijn deelnemer omdat zij educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO en daardoor bijdragen aan de culturele ontwikkeling van de leerling.

Vraag 8. Als onze school een instelling wil bezoeken die niet op de culturele kaart staat, kunnen we dan geen gebruik maken van het gratis busvervoer?

Als een school naar een andere bestemming wil, kan dit worden aangeven op het aanvraagformulier. Cultuurkwadraat toetst vervolgens of de culturele instelling voldoet aan de voorwaarden van de regeling Busvervoer cultuurbezoek. 

Vraag 9. Kan onze school ook culturele instellingen buiten Zeeland bezoeken en hiervoor gebruik maken van de regeling?

Dit wordt bij aanvang van schooljaar 2019-2020 bekend gemaakt. 

Vraag 10. Valt de begeleiding van de leerlingen tijdens het vervoer ook onder de regeling?

Nee, de school is te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht over de leerlingen.

Culturele veld

Vraag 1. Wanneer gaat de regeling Busvervoer cultuurbezoek in?

De regeling start bij aanvang van schooljaar 2019-2020. De precieze datum vanaf wanneer een bus kan worden aangevraagd, communiceren we onder meer via de nieuwsbrief.

Vraag 2. Cultuurkwadraat heeft een pilot gehouden met het busvervoer, hoe hadden jullie die ingericht?

Een klankbordgroep onder leiding van Cultuurkwadraat, bestaande uit een aantal scholen, culturele instellingen, Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen en KCE Oosterschelderegio heeft zich gebogen over de plannen voor de uitvoering van de busregeling en een aantal proefritten georganiseerd.

Vraag 3. Hoe kunnen scholen een bus naar onze instelling aanvragen?

Scholen doen een aanvraag via de website van Cultuurkwadraat. Zij kiezen op de site een bestemming uit op de culturele kaart. Instellingen dienen zich aan te melden om als deelnemer aan de regeling op de culturele kaart te komen. In juni hebben wij hiervoor een mailing gestuurd naar de Zeeuwse instellingen. Cultuurkwadraat communiceert wanneer de aanmeldtermijn voor instellingen wordt geopend.

Vraag 4. Aan welke voorwaarden moet een instelling voldoen om op de culturele kaart te worden opgenomen?

Klik hier voor de voorwaarden.

Vraag 5. Als scholen zich bij ons melden, hoe kunnen wij voor hen de gratis bus regelen?

Je kan hiervoor contact opnemen met Cultuurkwadraat: info@cultuurkwadraat.nl of 0118-414928

meer