Ga direct naar inhoud

Nieuws

de muziekfabriek, cultuurkwadraat, meer muziek in de klas
20 januari

Méér Muziek in de Klas: De Muziekfabriek

Meld jouw klas aan voor een gratis les over dancemuziek! Dancemuziek, het is een van de grootste muziekstijlen van Nederland. Martin Garrix, Armin van Buren, Tiesto, allemaal DJ’s die wereldwijd bekend zijn en uit ons kleine kikkerlandje komen, dat maakt je toch trots? In het kader van  Méér Muziek in de Klas organiseert de organisatie van  City of Dance festival ... Lees verder
Co-teaching De Sprong
20 december 2018

Drie scholen ontvangen extra budget voor cultuuronderwijs

Archipelschool De Sprong in Koudekerke, basisschool Wilgenhof in Middelburg en de Eben-Haëzerschool Tholen zetten actief in op het verder verbeteren van hun cultuureducatie. De scholen deden een aanvraag voor het Stimuleringsbudget verdieping cultuuronderwijs van Cultuurkwadraat en ontvingen een positieve beschikking. De Sprong Een van de speerpunten van De Sprong is bij de ... Lees verder
Marjo Schillings, HZ University of Applied Sciences
11 december 2018

In Zeeland klinken muziek en zang net een tikje anders

In samenwerking met regionale onderwijs- en cultuurinstanties heeft de provincie met Méér Muziek in de Klas een geheel eigen toon weten te zetten. De invloed van de pabo van HZ is daarbij van grote betekenis. Marjo Schillings publiceerde er een artikel over. Marjo Schillings van HZ University of Applied Sciences publiceerde een artikel over muziekonderwijs in het themanummer ... Lees verder
28 november 2018

Informatiebijeenkomst voor cultuuraanbieders

Om cultuuraanbieders mee te nemen in de actuele ontwikkelingen in cultuuronderwijs organiseert Cultuurkwadraat 12 december een informatiebijeenkomst voor vakdocenten en medewerkers van culturele instellingen in Zeeland. De bijeenkomst is ook bedoeld om de behoefte aan nascholing te peilen en ervaringen uit te wisselen.  Cultuurkwadraat organiseert, dankzij de ... Lees verder
28 november 2018

Terugblik CmK-conferentie Van vroeg tot later

Sara Knijff (OCW) Jan Jaap Knol (FCP) en Sanne Scholten (LKCA) openden de jaarlijkse conferentie over Cultuureducatie met Kwaliteit. Zij waren het eens dat CmK geen project is, maar een programma met veel partners dat om een lange adem vraagt. Dat we op de goede weg zijn, blijkt uit de resultaten van de monitor: er zijn meer scholen die vanuit eigen kracht en visie aan ... Lees verder
31 oktober 2018

Acht scholen starten met De Cultuur Loper

Acht basisscholen op Tholen starten met De Cultuur Loper. De scholen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO) willen gerichter gaan werken aan creativiteit en hebben besloten dit te gaan doen met De Cultuur Loper. Tijdens de OcTHO-startdag informeerden Janneke Nonnekes en Renske Brandhoff van Cultuurkwadraat de leraren en schoolleiders over de acht stappen van het programma. De ... Lees verder
30 oktober 2018

De Kloetingseschool maakt kwaliteitsslag

Een kwaliteitsslag maken in de lessen beeldende vorming, uitgaan van de verwondering en creativiteit van leerlingen, samenwerken als nieuw IKC-team en tegelijk met de hele school toewerken naar een spetterende Kinderkunstweek: aan ambitie geen gebrek op De Kloetingseschool in Goes. De school ontwikkelde samen met Cultuurkwadraat een plan om aan deze ambities te gaan werken en ontving een ... Lees verder
5 september 2018

Zeeuwse cultuureducatie in de lift

De onderzoeksresultaten van de landelijke monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 zijn bekend! De resultaten voor Zeeland zijn hoopgevend: 42% van de Zeeuwse respondenten geeft aan dat de school inmiddels een uitgewerkte visie op cultuuronderwijs heeft. Ongeveer de helft werkt inmiddels met doorgaande leerlijnen. De samenwerking met de culturele omgeving wordt door de Zeeuwse scholen ... Lees verder
4 september 2018

Monitor: positieve ontwikkelingen cultuureducatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceerde begin september de Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 die het fonds en het ministerie van OCW in het voorjaar hebben laten uitvoeren. De resultaten laten positieve ontwikkelingen zien in de landelijke cultuureducatie. De monitor maakt zowel de ontwikkeling ten opzichte van eerdere edities als de opbrengsten van Cultuureducatie met ... Lees verder
1 september 2018

Subsidie prestatiebox naar € 11,87

Per leerling ontvangen scholen in het schooljaar 2018-2019 € 11,87 uit de zogenaamde presetatiebox. Het doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.  Bovenop de lumpsum ... Lees verder
4 juli 2018

Zes toekenningen stimuleringsbudget Verdieping

De Kloetingseschool, Mytylschool de Sprienke, Deltaschool Goes, ICBS De Horizon, Don Bosco School en de Zandplaat hebben hun aanvraag voor het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs toegekend gekregen. Eerder dit jaar ontving de Bisschop Ernstschool al een toekenning. De scholen geven met het budget elk op hun eigen manier verdieping aan hun cultuuronderwijs. De ... Lees verder
27 juni 2018

Ontmoeting met koningin Maxima

Gedeputeerde Ben de Reu, Han Eygenraam van Cultuurkwadraat, Marjo Schillings van HZ University of Applied Sciences en Sjef Hermans van scholenkoepel Archipel ontmoetten eind juni koningin Maxima. Zij was te gast in Ittervoort waar de provincie Limburg, gemeenten, schoolbesturen, muziekscholen en kunstencentrum het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal ondertekenden. Na afloop ... Lees verder
26 juni 2018

Extra geld voor museumbezoek

Het budget per leerling voor museumbezoek wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 € 3 verhoogd. Hierdoor kan iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum gaan. In het regeerakkoord is vastgelegd dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum moeten kunnen bezoeken. Later besloot minister Van Engelshoven van OCW dat scholen ... Lees verder
19 juni 2018

Pleidooi voor cultuureducatie en talentontwikkeling

Cultuurkwadraat is blij met het Zeeuws cultureel bidbook dat Ben de Reu overhandigde aan minister Ingrid van Engelshoven en adviseert de Z4 en provincie om in de verdere uitwerking ook aandacht te hebben voor het belang van cultuureducatie van Zeeuwse kinderen en talentontwikkeling. Het bidbook 'Samen in Zee, cultuur als pijler van stedelijke antrekkelijkheid' is de opmaat naar een ... Lees verder
«  1 2
meer