Ga direct naar inhoud

€285.000 van OCW voor proeftuin Muziekeducatie Zeeland

16 mei

Zeeland krijgt een proeftuin Muziekeducatie. Minister van Engelshoven van OCW heeft hiervoor €285.000 toegekend. Cultuurkwadraat en HZ University of Applied Sciences hebben hun medewerking toegezegd bij de vormgeving en uitvoering van de proeftuin.

OCW-minister Van Engelshoven trekt in 2019 en 2020 € 4 miljoen uit om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Het bedrag wordt door verschillende stedelijke regio’s verdubbeld tot 8 miljoen euro. Er gaan vijftien culturele proeftuinen, verspreid over het hele land, van start.

Van Engelshoven: “Cultuur groeit en bloeit in alle provincies. Met deze financiële impuls wil ik die ontwikkeling verder stimuleren. Het afgelopen jaar heb ik gezien dat culturele instellingen samen met gemeentes en provincies hard hebben gewerkt aan hun eigen profiel. Door een profiel te kiezen, laten de regio’s zien waarin hun kracht zit en waar nog uitdagingen liggen”. 

Proeftuin Zeeland
De proeftuin in Zeeland gaat over muziekeducatie. Dit mede als gevolg van Meer Muziek in de Klas Zeeland. In de proeftuin wil de provincie met de Z4 onderzoeken hoe muziekeducatie in Zeeland geborgd kan worden. Er wordt ingezet op drie prioriteiten:

  • ontwikkelen en verankeren van een kansrijke cultuur-, leer- en belevingsomgeving;
  • professionaliserings-, scholings-, en inspiratietrajecten voor leerkrachten;
  • inzetten van festivals en poppodia om kinderen, ouders en leerkrachten te inspireren en te enthousiasmeren. 

Minister van Engelshoven heeft aan de Zeeuwse proeftuin €285.000 toegekend. Dit onder voorwaarde dat de provincie en gemeentes samen €500.000 inbrengen. De komende maanden wordt hard gewerkt aan een definitief plan. Er is veel draagvlak voor de plannen. De ondertekenaars van het convenant Meer Muziek in de Klas, waaronder Cultuurkwadraat en HZ University of Applied Sciences hebben hun medewerking toegezegd. Naar verwachting kan in het najaar van 2019 daadwerkelijk worden gestart.

meer