Ga direct naar inhoud

Uitvoering regeling busvervoer in de steigers

22 januari

Cultuurkwadraat draait voorafgaand aan de meivakantie een proef met het busvervoer van scholieren naar musea en podia in Zeeland. Begin van het schooljaar 2019-2020 kunnen alle scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voorgezet onderwijs en het vmbo in het Zeeland gebruik maken van de regeling Busvervoer cultuurbezoek. De pilot krijgt een feestelijke start op 20 februari, wanneer Zeeland het Zeeuwse convenant van Méér Muziek in de Klas tekent.

Vorig jaar kreeg Cultuurkwadraat van de provincie de opdracht de regeling uit te voeren. De provincie trekt voor de regeling jaarlijks € 80.000 uit. Met het nieuwe budget wordt het mogelijk scholen (pro)actief te stimuleren ‘de bus te pakken’ op weg naar cultureel aanbod, dat past bij hun eigen vraag, beleid en ontwikkeling.

Scholen vragen bij Cultuurkwadraat een bus aan voor een culturele activiteit in Zeeland. Culturele instellingen die meedoen, worden zichtbaar gemaakt op een kaart op cultuurkwadraat.nl. Voor activiteiten buiten de provincie dienen scholen een aanvraag in en wordt een eigen bijdrage van 50% van de kosten gevraagd.

In november is Cultuurkwadraat gestart met overleg met de regionale cultuurloketten KEW, KCE Oosterschelderegio en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen over de uitvoering van de regeling. De komende maanden wordt in elke regio een proef gestart. Eind juni is de pilot afgerond en wordt het reserveringssysteem zo nodig aanpast en opgeleverd. Nog voor de zomervakantie ontvangen alle scholen informatie over de regeling.

meer