Ga direct naar inhoud

Scholen vinden De Cultuur Loper zeer flexibel

22 januari

Het cultuureducatieprogramma De Cultuur Loper wordt als zeer flexibel beleefd. Zeeuwse scholen die met De Cultuur Loper werken, benutten het programma allemaal anders en met positief effect. Dit blijkt uit interviews met negen deelnemende scholen op Walcheren en in de Oosterschelderegio. Alle scholen laten weten een positieve bijdrage van De Cultuur Loper te ervaren in hun curriculumontwikkeling en geven aan dat het programma bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering op hun school. Ongeveer de helft geeft aan dat De Cultuur Loper ook werkt in de samenwerking met de culturele omgeving.

In september en oktober 2018 interviewde ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in opdracht van Cultuurkwadraat directeuren en icc’ers van negen scholen in het primair onderwijs. Het doel van de evaluatie is zicht te krijgen hoe scholen met De Cultuur Loper werken aan de drie doelen van de regeling Cultuur met Kwaliteit:

  • vernieuwing, verdieping en ontwikkeling van het curriculum;
  • deskundigheidsbevordering;
  • samenwerking met de culturele omgeving.

De hoofdvraag van de interviews was: Hoe gaan de deelnemende Zeeuwse scholen om met De Cultuur Loper en hoe draagt deze bij aan de doelen van het FCP?.

Flexibel
De Cultuur Loper wordt op alle scholen anders ingezet: in die zin is het een zeer flexibel programma.
Sommige scholen zetten in op één specifieke kunstvorm waarvan zij vinden dat deze als een “ondergeschoven kindje” geldt, terwijl anderen de ambitie hebben om hun leerlingen een zeer breed aanbod te bieden.

Na analyse van de interviews blijkt dat de scholen qua gebruik van het programma grofweg in twee verschillende groepen ingedeeld kunnen worden. Deze indeling is gebaseerd op de staat van ontwikkeling van het cultuurprogramma vóór deelname aan De Cultuur Loper. De helft van de scholen blijkt, vóór deelname, al een goed ontwikkeld cultuurprogramma te hebben. Op deze scholen is De Cultuur Loper met name toegepast als verdieping van de activiteiten. De andere helft van de scholen stond nog aan het begin van de ontwikkeling van hun cultuurprogramma: zij hebben De Cultuur Loper gebruikt om het gesprek aan te gaan met de teams om ambities op te stellen, en vandaaruit is een visie ontwikkeld volgens de acht stappen van het programma.

Aanbevelingen
De scholen hebben vijf aanbevelingen gedaan waarmee Cultuurkwadraat de komende jaren aan de slag gaat.
1. Laat een cultuurbus door Zeeland te laten rijden om activiteiten voor scholen buiten de gemeente eenvoudiger bereikbaar te maken.
2. De icc-cursus, of een ‘light’ variant hiervan, zou als voorwaarde moeten gelden voor deelname aan De Cultuur Loper.
3. Het belang van kunst- en cultuureducatie moet onder de aandacht van schooldirecteuren en -bestuurders worden gebracht.
4. Informele contacten in de directe culturele omgeving van de basisschool dienen gestimuleerd te worden.
5. Beperkt het aantal websites op kunst- en cultuureducatiegebied in Zeeland.

Download hier het hele rapport van de evaluatie.

meer