Ga direct naar inhoud

Drie scholen ontvangen extra budget voor cultuuronderwijs

20 december 2018

Archipelschool De Sprong in Koudekerke, basisschool Wilgenhof in Middelburg en de Eben-Haëzerschool Tholen zetten actief in op het verder verbeteren van hun cultuureducatie. De scholen deden een aanvraag voor het Stimuleringsbudget verdieping cultuuronderwijs van Cultuurkwadraat en ontvingen een positieve beschikking.

De Sprong
Een van de speerpunten van De Sprong is bij de leerlingen de interesse voor muziek te prikkelen en op te wekken. Om een impuls te geven aan de jaarlijkse kerstviering - waarvoor de leerkrachten samen met de kinderen een sing-a-long instuderen - heeft de school een beroep gedaan op het Stimuleringsbudget verdieping cultuuronderwijs. Door co-teaching zijn de leerkrachten, aan de hand van hun persoonlijke leervraag, geschoold op het gebied van zangles in de klas. Co-teacher Cedric Debled bracht de leerkrachten de juiste zangtechnieken bij en heeft samen met hen de zangles vormgegeven. De kinderen werden nauw betrokken bij de opbouw van het repertoire. Het team kijkt terug op een waardevol co-teachingstraject waarbij de opbrengsten verankerd gaan worden in het jaarprogramma. Er wordt al uitgekeken naar een sing-a-long tijdens het jaarlijkse eindfeest voor de zomervakantie.

Wilgenhof
Wilgenhof gaat werken aan verdieping in de disciplines muziek, beeldende en film. Zo gaan ze aan de slag met co-teaching door vakdocenten muziek en beeldend die zij al in huis hebben. De vakdocenten gaan hun collega’s handvatten bieden voor in de klas, op basis van een persoonlijke leervraag en op een manier die hen past. Muziek komt ook aan bod tijdens de gastlessen van het Middelburg Muziekkorps en de muziekdocent met wie ze een doorgaande lijn zang volgen. Op de discipline beeldend wordt gefocust tijdens een bezoek aan het Rijksmuseum en tijdens de lessen van kunstenaars die leerlingen en leerkrachten op school komen inspireren om met nieuwe, verrassende technieken te werken. Tot slot gaat Wilgenhof aan de slag met de ontwikkeling van een les film kijken met kinderen voor leerkrachten in samenwerking met Cinema Middelburg en Cultuurkwadraat.

Eben-Haëzerschool Tholen
Op de Eben-Haëzerschool Tholen wil het leerkrachtenteam de lessen beeldende vorming en muziek gaan herinrichten. Daarvoor heeft de school een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het begeleiden van een creatief proces voor de leerlingen en reflecteren daarop komen centraal te staan. Met behulp van onder andere de pabo van Driestar hogeschool gaat het leerkrachtenteam scholing volgen die hen helpt bij het inrichten van lessen. Natuurlijk blijft ook techniekbeheersing in beide kunstdisciplines terugkomen. Naar aanleiding van de uitkomsten van nascholingstraject, oriënteert de Eben-Haëzerschool zich ook op een passende nieuwe methode voor de lessen beeldende vorming.

meer