Nieuws

31 oktober

Acht scholen starten met De Cultuur Loper

Acht basisscholen op Tholen starten met De Cultuur Loper. De scholen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO) willen gerichter gaan werken aan creativiteit en hebben besloten dit te gaan doen met De Cultuur Loper. Tijdens de OcTHO-startdag informeerden Janneke Nonnekes en Renske Brandhoff van Cultuurkwadraat de leraren en schoolleiders over de acht stappen van het programma. De ... Lees verder
30 oktober

De Kloetingseschool maakt kwaliteitsslag

Een kwaliteitsslag maken in de lessen beeldende vorming, uitgaan van de verwondering en creativiteit van leerlingen, samenwerken als nieuw IKC-team en tegelijk met de hele school toewerken naar een spetterende Kinderkunstweek: aan ambitie geen gebrek op De Kloetingseschool in Goes. De school ontwikkelde samen met Cultuurkwadraat een plan om aan deze ambities te gaan werken en ontving een ... Lees verder
5 september

Zeeuwse cultuureducatie in de lift

De onderzoeksresultaten van de landelijke monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 zijn bekend! De resultaten voor Zeeland zijn hoopgevend: 42% van de Zeeuwse respondenten geeft aan dat de school inmiddels een uitgewerkte visie op cultuuronderwijs heeft. Ongeveer de helft werkt inmiddels met doorgaande leerlijnen. De samenwerking met de culturele omgeving wordt door de Zeeuwse scholen ... Lees verder
4 september

Monitor: positieve ontwikkelingen cultuureducatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceerde begin september de Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 die het fonds en het ministerie van OCW in het voorjaar hebben laten uitvoeren. De resultaten laten positieve ontwikkelingen zien in de landelijke cultuureducatie. De monitor maakt zowel de ontwikkeling ten opzichte van eerdere edities als de opbrengsten van Cultuureducatie met ... Lees verder
1 september

Subsidie prestatiebox naar € 11,87

Per leerling ontvangen scholen in het schooljaar 2018-2019 € 11,87 uit de zogenaamde presetatiebox. Het doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.  Bovenop de lumpsum ... Lees verder
4 juli

Zes toekenningen stimuleringsbudget Verdieping

De Kloetingseschool, Mytylschool de Sprienke, Deltaschool Goes, ICBS De Horizon, Don Bosco School en de Zandplaat hebben hun aanvraag voor het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs toegekend gekregen. Eerder dit jaar ontving de Bisschop Ernstschool al een toekenning. De scholen geven met het budget elk op hun eigen manier verdieping aan hun cultuuronderwijs. De ... Lees verder
27 juni

Ontmoeting met koningin Maxima

Gedeputeerde Ben de Reu, Han Eygenraam van Cultuurkwadraat, Marjo Schillings van HZ University of Applied Sciences en Sjef Hermans van scholenkoepel Archipel ontmoetten eind juni koningin Maxima. Zij was te gast in Ittervoort waar de provincie Limburg, gemeenten, schoolbesturen, muziekscholen en kunstencentrum het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal ondertekenden. Na afloop ... Lees verder
26 juni

Extra geld voor museumbezoek

Het budget per leerling voor museumbezoek wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 € 3 verhoogd. Hierdoor kan iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum gaan. In het regeerakkoord is vastgelegd dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum moeten kunnen bezoeken. Later besloot minister Van Engelshoven van OCW dat scholen ... Lees verder
19 juni

Pleidooi voor cultuureducatie en talentontwikkeling

Cultuurkwadraat is blij met het Zeeuws cultureel bidbook dat Ben de Reu overhandigde aan minister Ingrid van Engelshoven en adviseert de Z4 en provincie om in de verdere uitwerking ook aandacht te hebben voor het belang van cultuureducatie van Zeeuwse kinderen en talentontwikkeling. Het bidbook 'Samen in Zee, cultuur als pijler van stedelijke antrekkelijkheid' is de opmaat naar een ... Lees verder
6 juni

Acht nieuwe icc’ers rijker

De provincie is acht nieuwe icc'ers rijker. In mei rondden acht leerkrachten van Zeeuwse basisscholen de ICC-cursus Zeeland af met een presentatie van hun visie op cultuureducatie en hun beleidsplan. Na afloop van de presentaties ontvingen zij allen een certificaat en vijftig nascholingsuren voor het lerarenregister. Wat wil ik mijn leerlingen laten leren van cultuur? Hoe neem ik ... Lees verder
1 juni

Leerkracht Wilma Geluk over PLG ICC-Muziek

Binnen de ‘waan van de dag’ ruimte en tijd maken om inhoudelijk van gedachten te wisselen. Dát vindt Wilma Geluk, een van de deelnemers aan de PLG Muziek-ICC en leerkracht op basisschool ’t Mozaïek in Oost-Souburg zo waardevol aan deze samenwerkingsvorm. Het gemeenschappelijke doel, de affiniteit die de deelnemers met het onderwerp hebben en de goede sfeer zijn ... Lees verder
11 mei

Pop-up Parcours De Cultuur Loper

Nieuw: wil je op een makkelijke en leuke manier kennis maken met het programma De Cultuur Loper? Bezoek dan eens het Pop-up Parcours.  Het programma De Cultuur Loper letterlijk doorlopen om zo zelf te ervaren wat de verschillende stappen van het traject inhouden? Kom dan woensdag 30 mei naar de verdiepingsbijeenkomst in ’s Heer Hendrikskinderen. Schikt het niet? Kom dan op ... Lees verder
5 april

Muziekonderwijs volgens de Horizon

Goed muziekonderwijs dat een prominentere plek heeft in onze school. Dat is wat de leerkrachten van Interconfessionele Basisschool De Horizon in Rilland voor ogen hadden na het starten met De Cultuur Loper.  Ze zagen een school voor zich waar de ruim 150 leerlingen niet alleen plezier beleven aan muziek en dans, maar zich ook op die manier kunnen uiten. Om dat te bereiken, besloot ... Lees verder
6 maart

Samenwerking leidt tot goede studiemiddag

Leerkrachten, archiefdocenten, vakdocenten en rondleiders kwamen 28 februari bijeen in het Zeeuws Museum voor de studiemiddag Kunst en erfgoed kijken met kinderen: hoe doe je dat?   De deelnemers ervaarden de studiemiddag als een mooie opmaat voor de Kinderkunstweek. Hans Fromme van Historische Scheepswerf Arnemuiden: “Nogmaals dank voor de bijzondere middag. Ik heb ... Lees verder
6 maart

Tijdens de ICC-cursus kom je nog eens ergens

Veel deelnemers aan de ICC-cursus Zeeland melden zich aan met het idee dat ze na deze cursus op een gedegen manier aan de slag kunnen met het cultuureducatieve beleid op hun school. En dat klopt! Maar dat is niet het enige. Want als deelnemer aan de ICC-cursus wil je je ook laten inspireren en daar springen wij graag op in. Cultuurkwadraat neemt je mee dan de leukste plekken in Zeeland. Zo ... Lees verder
21 februari

Beeldende inspiratie bij Toonbeeld

De inspiratiekaravaan van Kinderkunstweek en Cultuurkwadraat was dinsdag 20 februari in Zeeuws-Vlaanderen. Leerkrachten van verschillende scholen waren bij Toonbeeld in Terneuzen. Zij kregen informatie over de pijlers van De Cultuur Loper en over de Kinderkunstweek. Thijs Persijn vertelde over het kunstwerk dat hij heeft gemaakt voor de kunstverzamelende leerlingen. Fotograaf en ... Lees verder
Verdiepingsbijeenkomst Cultuurkwadraat
15 februari

Bestaand wordt nieuw

Kunstvakdocenten en leerkrachten kwamen dinsdag 13 februari in Middelburg samen voor de eerste verdiepingsbijeenkomst van 2018 die Cultuurkwadraat organiseerde.  Het thema van de verdiepingsbijeenkomst was 'Creatief met je eigen methode'. Er ontstond een verfrissende uitwisseling van nieuwe, creatieve ideeën voor bestaande lesstof tussen de leerkrachten en ... Lees verder
8 februari

Inspiratiemiddag Walcheren

Gisteren vond in Walcheren de tweede bijeenkomst voor leerkrachten in het kader van de Kinderkunstweek plaats. Kunstenaars Thijs Persijn en Agnes den Hartogh inspireerden de deelnemers met mooie voorbeelden uit de beeldende kunst.  Dit jaar zijn er nog twee inspiratiemiddagen: op 20 februari in Zeeuws-Vlaanderen en 27 februari op Schouwen-Duiveland. Kijk in de  agenda voor ... Lees verder
1 februari

Meer muziek

De HZ Academie Educatie & Pedagogiek organiseert in februari en maart activiteiten rondom muziekonderwijs voor vakspecialisten en andere geïnteresseerden in muziekonderwijs. Woensdag 14 februari: start op de HZ van een cursus voor (aankomende) leerkrachten voor het gebruik van de gitaar in de klas. Een gitaardocent van de Zeeuwse muziekschool geeft deze cursus. Meer ... Lees verder
24 januari

Eerste inspiratiemiddag Kinderkunstweek

De tour van Cultuurkwadraat en Stichting Kinderkunstweek langs vijf Zeeuwse regio's ging 23 januari van start in Heinkenszand. De Kinderkunstweek 2018 start op 7 maart. Stichting Kinderkunstweek en Cultuurkwadraat willen met de inspiratiemiddagen scholen en kunstaanbieders nog beter informeren en inspireren. Samen willen we beeldende kunst een vaste plek geven binnen de basisscholen. ... Lees verder
1 2  »
meer