Ga direct naar inhoud

Nieuws

13 maart

18 mei: UITmarkt Zeeland

Cultuurkwadraat is verheugd over het besluit dat er weer een uitmarkt in Zeeland komt, een moment en een plaats waar het Zeeuwse culturele veld zich voor het komende seizoen kan presenteren.  Goes bijt op 18 mei de spits af, de volgende edities worden afwisselend door Middelburg, Vlissingen en Terneuzen georganiseerd. Wij delen de mening van de werkgroep UITmarkt Zeeland dat het ... Lees verder
21 februari

Zeeuws muziekconvenant getekend

In het bijzijn van ruim 600 basisschoolleerlingen, koningin Maxima en gedeputeerde Ben de Reu is 20 februari het samenwerkingsconvenant Méér Muziek in de Klas Zeeland ondertekend door 25 partijen, waaronder Cultuurkwadraat.  De kinderen droegen met veel inzet muzikaal bij aan het spektakel in de Lasloods in Vlissingen. Koningin Maxima was getuige van het zetten van de laatste ... Lees verder
20 februari

Proef gratis busvervoer gestart

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voorgezet onderwijs en het vmbo gebruik maken van de regeling Busvervoer cultuurbezoek. Met het vervoer van ruim 600 kinderen van diverse scholen naar de Lasloods in Vlissingen is 20 februari een proefperiode van start gegaan. Bussen brachten de leerlingen naar een muziekfeest waar Zeeland ... Lees verder
19 februari

Verdiepingsbijeenkomst met Suzan Lutke

Vernieuwend muziekonderwijs staat volop in de spotlights. De eerstvolgende verdiepingsbijeenkomst van Cultuurkwadraat op 13 maart heeft dan ook als thema ‘Spelen met muziek’. De bekende muziekpedagoge Suzan Lutke verzorgt deze editie een stevige inspiratietraining. Suzan doorbreekt graag vastgeroeste patronen. Zij laat de deelnemers ervaren hoe het is om muziek te maken ... Lees verder
10 februari

Kinderkunstweek-inspiratie in Kapelle

Ook dit jaar organiseren we samen met Stichting Kinderkunstweek inspiratiemiddagen ter voorbereiding op de Kinderkunstweek. Dinsdag 5 februari startten we onze tour in het Fruitteeltmuseum in Kapelle. De eerste inspiratiebijeenkomst was de aftrap van een reeks bijeenkomsten in de Oosterschelderegio en Walcheren, georganiseerd door Stichting Kinderkunstweek en Cultuurkwadraat. Tussen de ... Lees verder
9 februari

Terugblik eerste bijeenkomst training cultuuraanbieders

Op woensdag 6 februari is de vierdelige training Procesgericht werken met culturele competenties van start gegaan. Kunstvakdocenten kijken terug op een waardevolle bijeenkomt. De training is georganiseerd door Cultuurkwadraat in samenwerking met CultuurCollege en is ingezet voor kunstvakdocenten en educatief medewerkers van culturele instellingen. De training biedt handvatten om met een ... Lees verder
22 januari

Cultuurkwadraat beoordeeld

Toegankelijk, behulpzaamheid, professioneel en persoonlijk. Zo denken negen scholen over Cultuurkwadraat. De scholen zijn vorig jaar geïnterviewd in het kader van De Cultuur Loper. ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland vroeg hen ook de kwaliteit van de begeleiding vanuit Cultuurkwadraat te beoordelen. Alle deelnemende scholen zijn positief over Cultuurkwadraat. De bereikbaarheid, ... Lees verder
22 januari

Scholen vinden De Cultuur Loper zeer flexibel

Het cultuureducatieprogramma De Cultuur Loper wordt als zeer flexibel beleefd. Zeeuwse scholen die met De Cultuur Loper werken, benutten het programma allemaal anders en met positief effect. Dit blijkt uit interviews met negen deelnemende scholen op Walcheren en in de Oosterschelderegio. Alle scholen laten weten een positieve bijdrage van De Cultuur Loper te ervaren in hun curriculumontwikkeling ... Lees verder
22 januari

Uitvoering regeling busvervoer in de steigers

Cultuurkwadraat draait voorafgaand aan de meivakantie een proef met het busvervoer van scholieren naar musea en podia in Zeeland. Begin van het schooljaar 2019-2020 kunnen alle scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voorgezet onderwijs en het vmbo in het Zeeland gebruik maken van de regeling Busvervoer cultuurbezoek. De pilot krijgt een feestelijke start op 20 februari, wanneer ... Lees verder
de muziekfabriek, cultuurkwadraat, meer muziek in de klas
20 januari

Méér Muziek in de Klas: De Muziekfabriek

Meld jouw klas aan voor een gratis les over dancemuziek! Dancemuziek, het is een van de grootste muziekstijlen van Nederland. Martin Garrix, Armin van Buren, Tiesto, allemaal DJ’s die wereldwijd bekend zijn en uit ons kleine kikkerlandje komen, dat maakt je toch trots? In het kader van  Méér Muziek in de Klas organiseert de organisatie van  City of Dance festival ... Lees verder
Co-teaching De Sprong
20 december 2018

Drie scholen ontvangen extra budget voor cultuuronderwijs

Archipelschool De Sprong in Koudekerke, basisschool Wilgenhof in Middelburg en de Eben-Haëzerschool Tholen zetten actief in op het verder verbeteren van hun cultuureducatie. De scholen deden een aanvraag voor het Stimuleringsbudget verdieping cultuuronderwijs van Cultuurkwadraat en ontvingen een positieve beschikking. De Sprong Een van de speerpunten van De Sprong is bij de ... Lees verder
Marjo Schillings, HZ University of Applied Sciences
11 december 2018

In Zeeland klinken muziek en zang net een tikje anders

In samenwerking met regionale onderwijs- en cultuurinstanties heeft de provincie met Méér Muziek in de Klas een geheel eigen toon weten te zetten. De invloed van de pabo van HZ is daarbij van grote betekenis. Marjo Schillings publiceerde er een artikel over. Marjo Schillings van HZ University of Applied Sciences publiceerde een artikel over muziekonderwijs in het themanummer ... Lees verder
28 november 2018

Informatiebijeenkomst voor cultuuraanbieders

Om cultuuraanbieders mee te nemen in de actuele ontwikkelingen in cultuuronderwijs organiseert Cultuurkwadraat 12 december een informatiebijeenkomst voor vakdocenten en medewerkers van culturele instellingen in Zeeland. De bijeenkomst is ook bedoeld om de behoefte aan nascholing te peilen en ervaringen uit te wisselen.  Cultuurkwadraat organiseert, dankzij de ... Lees verder
28 november 2018

Terugblik CmK-conferentie Van vroeg tot later

Sara Knijff (OCW) Jan Jaap Knol (FCP) en Sanne Scholten (LKCA) openden de jaarlijkse conferentie over Cultuureducatie met Kwaliteit. Zij waren het eens dat CmK geen project is, maar een programma met veel partners dat om een lange adem vraagt. Dat we op de goede weg zijn, blijkt uit de resultaten van de monitor: er zijn meer scholen die vanuit eigen kracht en visie aan ... Lees verder
31 oktober 2018

Acht scholen starten met De Cultuur Loper

Acht basisscholen op Tholen starten met De Cultuur Loper. De scholen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO) willen gerichter gaan werken aan creativiteit en hebben besloten dit te gaan doen met De Cultuur Loper. Tijdens de OcTHO-startdag informeerden Janneke Nonnekes en Renske Brandhoff van Cultuurkwadraat de leraren en schoolleiders over de acht stappen van het programma. De ... Lees verder
30 oktober 2018

De Kloetingseschool maakt kwaliteitsslag

Een kwaliteitsslag maken in de lessen beeldende vorming, uitgaan van de verwondering en creativiteit van leerlingen, samenwerken als nieuw IKC-team en tegelijk met de hele school toewerken naar een spetterende Kinderkunstweek: aan ambitie geen gebrek op De Kloetingseschool in Goes. De school ontwikkelde samen met Cultuurkwadraat een plan om aan deze ambities te gaan werken en ontving een ... Lees verder
5 september 2018

Zeeuwse cultuureducatie in de lift

De onderzoeksresultaten van de landelijke monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 zijn bekend! De resultaten voor Zeeland zijn hoopgevend: 42% van de Zeeuwse respondenten geeft aan dat de school inmiddels een uitgewerkte visie op cultuuronderwijs heeft. Ongeveer de helft werkt inmiddels met doorgaande leerlijnen. De samenwerking met de culturele omgeving wordt door de Zeeuwse scholen ... Lees verder
4 september 2018

Monitor: positieve ontwikkelingen cultuureducatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceerde begin september de Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 die het fonds en het ministerie van OCW in het voorjaar hebben laten uitvoeren. De resultaten laten positieve ontwikkelingen zien in de landelijke cultuureducatie. De monitor maakt zowel de ontwikkeling ten opzichte van eerdere edities als de opbrengsten van Cultuureducatie met ... Lees verder
1 september 2018

Subsidie prestatiebox naar € 11,87

Per leerling ontvangen scholen in het schooljaar 2018-2019 € 11,87 uit de zogenaamde presetatiebox. Het doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.  Bovenop de lumpsum ... Lees verder
4 juli 2018

Zes toekenningen stimuleringsbudget Verdieping

De Kloetingseschool, Mytylschool de Sprienke, Deltaschool Goes, ICBS De Horizon, Don Bosco School en de Zandplaat hebben hun aanvraag voor het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs toegekend gekregen. Eerder dit jaar ontving de Bisschop Ernstschool al een toekenning. De scholen geven met het budget elk op hun eigen manier verdieping aan hun cultuuronderwijs. De ... Lees verder
1 2  »
meer